Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 5+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ5x1
4S