METODIKA NASTAVE JEZIKA I KNJIŽEVN. SA ŠKOLS.RADOM


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/studentkinja položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni savremene pristupe u nastavi jezika, 2. analizira savremene pristupe u nastavi književnosti, 3. uporedi metodičke sisteme u nastavi književnosti i primijeni ih u tumačenju književnih rodova i vrsta, njihovih filmskih i pozorišnih adaptacija, 4. razvija kod učenika vještinu čitanja umjetničkih i neumjetničkih tekstova, 5.primijeni različite strategije čitanja i pisanja sa ciljem razvoja ovih vještina i unapređenja čitalačke pismenosti, 6. planira i realizuje nastavni čas iz oblasti jezika i oblasti književnosti kroz aktivnosti učenika, 7. vrednuje postignuća učenika u okviru četiri aktivnosti sporazumijevanja (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) u oblasti jezika i oblasti knjiženosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠANKA POPOVIĆ