ANALIZA DISKURSA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: – objasni osnovne pojmove u organizaciji jezika iznad nivoa rečenice; – uporedi i objasni različite teorijske pristupe u analizi diskursa; – kritički komentariše različite modele za analiziranje diskursa; – čita i tumači naučne tekstove koji se odnose na analizu nadrečeničnog jedinstva; – primjenjuju teorijsko znanje u analizi i tumačenju različitih vrsta diskursa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA JOVOVIĆ1x1
1S+2P
SANJA ŠUBARIĆ2x1
1S+2P