Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ