Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/studentkinja položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. primjenjuje odgovarajuće principe i metode u nastavi jezika i književnosti, 2. planira primjenu nastavnih sredstava i organizuje odgovarajuće okruženje za sticanje funkcionalnih znanja iz oblasti jezika i književnosti, 3. analizira predmetni program namijenjen nastavi jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi,4. objasni različite metodičke sisteme u nastavi jezika i književnosti, 5. planira nastavu jezika i književnosti na godišnjem, mjesečnom i nedjeljnom nivou, 6. orazloži značaj i načine ocjenjivanja usmjerenog na učenika u nastavi jezika i književnosti, 7. prepoznaje medijsko obrazovanje kao dio nastave jezika i književnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 01.12.2020 19:12

Nova objava - 10.11.2020 20:10

Nova objava - 26.10.2020 21:19

Nova objava - 20.10.2020 20:31

Nova objava - 14.10.2020 06:45