Operaciona istraživanja I


Semestar: -3
ECTS:
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Od studenata se očekuje da nakon položenog ispita razumiju svrhu Operacionih istraživanja I (OI I) i da znaju koje od metoda OI I, sa kojima su se upoznali, mogu da primjene na rješavanje određenih, pojednostavljenjih, praktičnih problema u pomorstvu. Takođe se očekuje da studenti budu sposobni na kombinuju različite OI I metode u rješavanju složenijih problema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bauk Sanja3x1
19B+22S+9P

1x (1B+1S)
19B+(2+20)S+9P
Kapetanović Vera

1x1
19B+22S+9P