Termodinamika


Semestar: -3
ECTS:
Status: O
Fond: 4+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Otpornost materijala mogu: 1. Razumiju i znaju da opiše osnovne termodinamičke pojmove i veličine 2. Pravilno interpretiraju toplotnu energiju kao pojam 3. Pravilno interpretiraju Termodinamički sistem kao pojam 4. Razumiju razmjenu energije između djelova sistema 5. Razumiju mehanizme prenosa toplote 6. Razumiju suštinu pare i realnih gasova 7. Razumiju pojam idealnih gasova 8. Opišu termodinamičke procese 9. Opišu i razumiju transformaciju toplote u rad i obrnuto.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tombarević Esad4x1
18B+19S+10P


Kovač Draško
1x1
18B+19S+10P
1x (2B+2S)
18B+19S+(5+5)P