Goriva, maziva i vode


Semestar: -4
ECTS:
Status: O
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Klasifikuje vrste goriva i opiše sastav i karakteristike sirove nafte; 2. Opiše i analizira osnovne procese prerade sirove nafte; 3. Opiše vrste tečnih i gasovitih goriva, njihov sastav i svojstva; 4. Objasni proces sagorijevanja goriva; 5. Opše vrste goriva za brodsku upotrebu; 6. Navede sisteme goriva na brodovima; 7. Poznaje značaj podmazivanja; 8. Razlikuje vrste i svojstva maziva i klasifikuje vrste maziva za brodsku upotrebu; 9. Navede sisteme podmazivanja na brodovima; 10. Opiše primjenu vode, definiše njena fizička i hemijska svojstva i teškoće pri njenoj primjeni na brodu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikolić Danilo2x1
20B+14S+10P


Gagić Radmila

1x (3B+3S)
(15+5)B+14S+(5+5)P
Pekić Željko

1x (3B+3S)
(15+5)B+14S+(5+5)P