Sociologija


Semestar: -2
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje predmet i metod soiologije; Analizira društvene grupe, društvene promjene i društvenu stratifikaciju; Analizira društvo,religiju, kulturu i različite oblike društvene svijesti; Analizira potrebe, interese i vrijednosti kod savremenog čovjeka; Analizira saznajne procese kod savremenog čovjeka; Analizira različite stilove vođenja u pomorstvu; Opisuje rad, obrazovanje i odgovornost u pomorstvu; Prepoznaje ekološke potrebe u pomorstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija