Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu


Semestar: -4
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student nakon položenog ispita iz predmeta Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu može: 1. Opisati i intepretirati pojam opita sa slučajnim događajima, operacije sa događajima i pojam polja događaja. 2. Definisati razne koncepcije vjerovatnoće (klasičnu, statističku i geometrijsku), kao i pojam uslovne vjerovatnoće i njihovom primjenom računati vjerovatnoće pojedinih događaja. 3. Iskazati i razumijeti formulu potpune vjerovatnoće i Bayesovu formulu, te ih primijeniti u rješavanju raznih problema. 4. Razumjeti pojam diskretne slučajne promenljive i prepoznati njen tip (binomna, geometrijska, hipergeometrijska i Puasonova raspodjela). 5. Definisati slučajnu promjenljivu neprekidnog tipa i neke njene vrste (uniformna, normalna i eksponencijalna raspodjela). 6. Rješavati razne zadatke (naročito u pomorstvu) pomoću aproksimacije normalnom raspodjelom. 7. Definisati pojam populacije, obilježja, slučajnog uzorka, prostog slučajnog uzorka i pojam statistike. 8. Razumjeti neke značajne statistike i prepoznati njihove parametre. 9. Opisati tačkaste ocjene parametara, metod maksimalne vjerodostojnosi i intervale povjerenja, te ih primijeniti kao prikladne statističke postupke pri rješavanju raznih problema u pomorstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Meštrović Romeo2x1
15B+18S+35P


Kordić Stevan
4x1
15B+18S+35P