Ekološki menadžment


Semestar: -4
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Uporedi značaj osnovne mentalne ekologije na mentalno-praktični urbanitet; 2. Razlikuje atropoekosofizam i transpersonalizam koji doprinose jedinstvu praktičnog komunekologizma; 3. Analizira standarde ekološkog menadžmenta u konceptu direktiva EU; 4. Opiše primjenu ideoekologije, populacione ekologije, ekologije adaptacije, ekologije motiva sa značajem eko-održivog razvoja u konceptu planetarnog očuvanja; 5. Definiše značaj implementacije ISO standarda i EKO-EURO menadžment sistema u opusu akvatično-terestičkih resursa; 6. Argumentuje značaj moralno-mentalnog ekologizma, kao temelja u realizaciji ekoloških determinanti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikolić Danilo3x1
14B+23S+15P


Gagić Radmila
1x1
14B+23S+15P