Pomorske tehnologije transporta


Semestar: -4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će moći da: 1. opišu savremene tehnologije prevoza i rukovanja teretom u pomorskom transportu; 2. opišu savremene trendove koji karakterišu obim i strukturu tereta prevezenih morem i nosive kapacitete trgovačke flote; 3. analiziraju savremene prevozne i prekrcajne tehnologije za tečne terete, rasute terete, generalne terete, brzopokvarljive terete, kao i prevoz automobila morem u pomorskom transportu; 4. definišu i primijene u praksi sistem pomorske kontenerizacije u odnosu na kontenerski park, kontenerske luke i kontenersku flotu; 5. postave jednostavan model za operativne procese kontenerske flote u pomorskom transportu; 6. opišu i primijene u praksi sve operativne manipulacije kontenerskih terminala u odnosu na njihov tip, strukturu i intermodalnost; 7. opišu i definišu operativne procese pomorsko-transportne logistike u odnosu na postojeće i buduće trendove razvoja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dragović Branislav3x1
14B+18S+17P
2x1
14B+18S+17P