Ekonomske integracije i EU


Semestar: -4
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definisati ekonomske integracije u svim fazama nastanka - Opisati razvoj nauke o ekonomskom integrisanju i EU - Opisati proces prosirenja EU - Opisati koncepte i principe savremenog ekonomskog integrisanja - Opisati uticaj globalnih trendova na razvoj i napredovanje evropske ekonomije - Razumjeti primjenu ekonomskih politika CG na putu ekonpomskog integrisanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Milović Nikola3x1
14B+29S+17P
1x1
14B+29S+17P