MORFOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA II


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - analizira strukturu tvorbenih modela - precizno odredi tvorbeni model dotične riječi i odredi njegove osobine - parafrazira značenje engleskih složenica - parafrazira značenje frekventnijih izvedenica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ