FRANCUSKA KNJIŽEVNOST IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - Prepozna i opiše književne oblike francuske književnosti u XVIII vijeku - Imenuje i predstavi poetike najznačajnijih autora francuske literature XVIII vijeka - Prevodi i tumači izabrane tekstove - Napiše seminarski rad nakon samostalnog istraživanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARJANA ĐUKIĆ