SINTAKSA RUSKOG JEZIKA II


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u osposobljen da: ― klasifikuje složene rečenice prema značenju, strukturi i vezničkim sredstvima ― analizira sve tipove nezavisno-složenih rečenica ― analizira sve tipove zavisno-složenih rečenica ― razlikuje funkcionalne stilove ruskog jezika ― primjenjuje stečena znanja kroz samostalnu pripremu i odbranu seminarskog rada ― samostalno koristi odgovarajuće udžbenike i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ1x1
1S
1x1
1S