RUSKA KNJIŽEVNOST VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: - opiše osnovne društveno-istorijske prilike u Rusiji u XX vijeku - prepozna i analizira najznačajnija djela ruske književnosti XX vijeka - objasni pojavu logorske literature i analizira djela najznačajnijih predstavnika (Aleksandra Solženjicina i Varlama Šalamova) - poima uzroke nastanka ruskog postmodernizma - navede i na tekstu prepozna i razlikuje osnovne estitičko-filozofsko-religiozne karakteristike ruskog postmodernizma - navede najznačajnije autore ruskog postmodernizma i opiše njihov život i djelo - navede i na tekstu prepozna osnovne karakteristike postmodernog ruskog romana i njihovu genezu - objasni osnovne tokove prisutne u razvoju ruskog pozorišta u XX vijeku - poima poetiku ruskog filma, s posebnim osvrtom na stvaralaštvo S. Ejzenštejna, A. Tarkovskog, N. Mihalkova, A. Zvjaginceva, A. Končalovskog, P. Lungina, A. Sokurova. - demonstrira sposobnost samostalnog rada na sadržajima iz perioda epohe realizma i upotrebljava relevantne štampane i elektronske izvore prilikom pismene artikulacije vlastitih razmišljanja, ideja i stavova, uz ispravno korištenje literature

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ