STRUČNO PREVOĐENJE - RUSKI JEZIK


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -pravilno razumije jednostavnije stručne tekstove, prepoznaje ključne termine i uspostavlja odnose korespondencije i ekvivalencije na različitim jezičkim nivoima -u postupku analize komparativnih korpusa izdvaja potrebne stručne termine i fraze -koristi rezultate analize komparativnih korpusa na prevod zadatog teksta -sastavlja dvojezične glosare po obrađenim oblastima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ
VESNA VUKIĆEVIĆ