FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: - definiše i tumači temeljne pojmove iz područja fonetike i fonologije engleskog jezika. prepoznaje i koristi fonemsku transkripciju engleskog jezika; - primjenjuje artikulaciona obilježja u opisu i korišćenju engleskih fonema; - pravilno izgovara i transkribuje konsonante engleskog jezika; - pravilno izgovara i transkribuje vokale engleskog jezika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ