SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+5+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ
SAVO KOSTIĆ