SAVREMENI ENGLESKI JEZIK IV


Semestar: 4
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR IVANOVIĆ
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ
SAVO KOSTIĆ