SAVREMENI RUSKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+5+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ
ANASTASIJA VRBICA