Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: - opiše osnovne društveno-istorijske prilike u XVII i XVIII vijeku - izdvoji glavne razvojne, estetske i tematske osobenosti književnosti XVIII vijeka - navede i na tekstu prepozna osnovne estetsko-filozofske karakteristike ruske književnosti prosvetiteljstva, klasicizma i sentimentalizma - prepozna i analizira najznačajnija djela ruske književnosti XVIII vijeka - navede početne faze u razvoju ruskog pozorišta i ukaže na značaj dramske književnosti u ovom periodu - dalje samostalno radi na sadržajima iz istog perioda i upotrebljava relevantne štampane i elektronske izvore

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija