Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: precizno odredi teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pismenom obliku slušajući autentičan govor i čitajući autentične tekstove, na nižem naprednom nivou, analizira tekstove, sadržajno i jezički primjenjujući strategije intenzivnog i brzog čitanja, na nižem naprednom nivou, primjenjuje uvježbane gramatičke strukture i usvojeni vokabular u usmenom i pismenom obliku izražavanja na nižem naprednom nivou, tečno se koristi engleskim jezikom jasno iskazujući ono što želi reći, ispravno prilagođavajući iskaz situaciji, bez čestih i većih grešaka, prevodi kraće tekstove/odlomke s engleskog na crnogorski jezik i obratno, na nižem naprednom nivou, raspravlja o odabranim temama iz kulture i civilizacije naroda engleskog govornog područja, na nižem naprednom nivou.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija