Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: - precizno odredi teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pismenom obliku slušajući autentičan govor, uključujući i razne dijalekte engleskog govornog područja, kao i čitajući autentične tekstove i književna djela, na naprednom nivou; - primjenjuje uvježbane gramatičke strukture i usvojeni vokabular u usmenom i pismenom obliku izražavanja i dosljedno održava visoki stepen gramatičke tačnosti (napredni nivo); - izražava se dovoljno tečno i prirodno na engleskom jeziku, i fleksibilno i efikasno koristi jezik u društvenim i poslovnim situacijama pokazujući kontrolisanu upotrebu organizacijskih obrazaca, veznika i kohezivnih sredstava, na naprednom nivou; - mijenja stil i naglasak, i pravilno bira alternativne izraze, s obzirom na tip konverzacije i situacijski kontekst, na naprednom nivou; - prevodi tekstove/odlomke srednje dužine, s engleskog na crnogorski jezik i obratno, na naprednom nivou; - napiše podroban i dobro strukturisan tekst u obliku pisma ili sastava u kojem jasno iskazuje svoje stavove uz ispravan odabir stila, na naprednom nivou.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija