Upravljanje kvalitetom u pomorstvu


Semestar: 6
ECTS:
Status: I
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija