OSNOVE EKONOMIJE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN LAKIĆ2x1
11S+5P