PREVOĐENJE TEKSTOVA PRAVNE STRUKE NA ENGLES. JEZIK


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ1x1
11S+1P
1x1
11S+1P