Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ