USMENA KOMUNIKACIJA (ENGLESKI)


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ1x1
6S+1P
IGOR LAKIĆ1x1
6S+1P