PREVOĐENJE TEKSTOVA EKONOMSKE STRUKE SA ENGL. JEZI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA ŽIVKOVIĆ1x1
11S
1x1
11S