PREVOĐENJE TEKSTOVA PRAVNE STRUKE (FRANCUSKI)


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
5S
MARJANA ĐUKIĆ2x1
5S