Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: - prevodi tekstove pravne struke - razlikuje značenja riječi u pravnom diskursu u odnosu na ostala - razumije pravne nacionalne i međunarodne institucije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija