Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: - prepoznaje i objasni specifičnosti akademskog diskursa na engleskom jeziku; - organizuje ideje na sistematičan, jasan i razložan način u duhu anglo-američkog stila pisanja i primjenjuje odgovarajuće akademske strukture i vokabular; - proizvede apstrakte i rezimira u pismenoj formi ideje o određenoj temi na osnovu zadatih tekstova na engleskom jeziku; - analizira tuđe apstrakte, rezimee i eseje pisane na engleskom jeziku; - prepoznaje i primjenjuje tehnička uputstva u pisanju radova; - razlikuje osnovne oblike plagijarizma od originalnog pisanja; - primijeni i prilagodi vještinu izražavanja u akademskom diskursu na druge vrste formalnog pismenog izražavanja u drugim ambijentima i kontekstima, na primjer u poslovnom ambijentu u pisanju prijedloga projekata, izvještaja, motivacionih pisama i sl.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 09.07.2020 16:08

Nova objava - 30.03.2020 16:28

Nova objava - 19.03.2020 18:15