STRUČNO PREVOĐENJE - ENGLESKI JEZIK


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ