BRITANSKE I JUŽNOSLOVENSKE KULT. I KNJIŽ. VEZE


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 5++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. objasni istorijsku, društvenu i političku ulogu putopisne književnosti, njene kritičke teorije i balkanologije, 2. vješto se koristi terminologijom i istraživačkim alatkama putopisne i postkolonijalne kritike, 3. objasni podložnost putopisnog teksta o Balkanu postkolonijalnom čitanju, 4. razgovara sa akademskom i naučnom javnošću o nalazima putposne teorije, a posebno one o Balkanu, 5. obavi istraživački rad iz predmetne oblasti i isti predstavi naučnoj javnosti u njegovom publikovanom formatu i na relevantnim naučnim skupovima, 6. predstavi relevantne putopisne teme opštoj javnosti kroz prigodne forme komunikacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ5x1
1S