SPECIJALNI KURS IZ KNJIŽEVN. (ANDRIĆ I CRNJANSKI)


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog ispita, student će moći da: 1. Rekonstruiše genezu Andrićevog književnog opusa. 2. Protumači poetičke momente ekspresionističke faze u njegovom djelu i prepozna ključne osobine pripovjedaka i romana do kraja njegovog stvaralaštva. 3. Opiše funkciju realističkog, metaforičkog i simboličnog načina pripovijedanja, kao i odnos priče i pričanja. 4. Definiše poetiku sumatraizma u djelu Miloša Crnjanskog. 5. Uporedi svojstva i proces poetizacije proze. 6. Razjasni modernu strukturu međužanrovske prelaznosti poetskih i proznih tekstova, drame, eseja, putopisa i memoara. 7. Primijeni svojstva Crnjanskovog književnog postupka u interpretaciji djela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA TOMIĆ