Upravljanje rizikom u pomorstvu


Semestar: 6
ECTS:
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Upravljanje rizikom u pomorstvu mogu: 1. Definisati pojam hazarda i rizika u pomorstvu. 2. Opisati matematički model teorije rizika. 3. Analizirati specifične rizike u pomorstvu. 4. Opisati osnovne metode procjene rizika, uporediti kvalitativne i kvantitativne procjene rizika u brodarstvu. 5. Analizirati načine mogućeg smanjenja rizika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivošević Špiro1x1
31B+26S+16P


Meštrović Romeo1x1
31B+26S+16P