Manevrisanje i PIS


Semestar: -3
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vidan Pero2x1
30B+41S+9P


Milović Ilija
2x (1B+2S)
(30+36)B+5S+9P