Navigacija na upravljačkom nivou


Semestar: -3
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rašković Milorad2x1
33B+44S+13P


Stanovčić Igor
1x (1B+1S)
(33+39)B+5S+13P