Praktična nastava / simulatori


Semestar: -3
ECTS: 4
Status: O
Fond: 0+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanovčić Igor

3x (1B+3S)
(21+58)B+6P
Mraković Ivan

3x (1B+3S)
(21+58)B+6P