Brodska električna postrojenja


Semestar: -3
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Razumije i objasni osnovne koncepte razvoda električne energije na brodu. • Razlikuje i kategoriše naponska i strujna naprezanja opreme. • Razumije osnovne elemente električnih kola i njihovih simbola. • Opiše i razumije ulogu i način rada glavne razvodne table na brodu. • Analizira ulogu, poziciju i režim rada prekidača, rastavljača, mjernih transformatora, odvodnika prenapona i sabirnica. • Razumije primjenu energetske elektronike na brodovima. • Razlikuje i opiše energetske kablove.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Vladan2x1
22B+20S+7P

2x (1B+1S)
(21+21)B+7P
Vukičević Miroslav

2x (1B+1S)
(21+21)B+7P