Brodski motori I


Semestar: -3
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikolić Danilo3x1
22B+25S+2P


Cvrk Sead

1x (1B+2S)
(16+31)B+2P
Pekić Željko

1x1S
16B+2P
Vukičević Miroslav

1x (1B+1S)
(15+16)B+2P