Sigurnost na moru, traganje i spašavanje


Semestar: -3
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rašković Milorad2x1
21B+21S+5P


Lučić Boro
1x (1B+1S)
(21+21)B+5P