Brodomašinski simulatori i plovidba I


Semestar: -4
ECTS: 4
Status: O
Fond: 0+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vujović Lazo

3x1
Kovač Draško

2x1
20B
Krivokapić Milan

2x1S
19B+2P
Vukičević Miroslav

2x (1B+1S)
(20+19)B+2P