Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u stanju da: 1. u usmenoj i pisanoj formi dužeg obima izražava svoje mišljenje na predloženu temu; 2. formira i pravilno upotrebljava gramatičke oblike, poznaje izuzetke u gramatičkom sistemu ruskog jezika; 3. vrši detaljnu lingvističku analizu pročitanog teksta; razumije tekst i razgovara o njemu; 4. prevodi sa ruskog jezika književne tekstove različite složenosti, vremenskog i tematskog okvira; prepoznaje prenesena značenja leksema, značenja frazeoloških izraza i specifičnih sintaksičkih konstrukcija i adekvatno ih prevodi;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Савремени руски језик III