OSNOVE PREVOĐENJA 2


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
6B+1S
ANA PEJANOVIĆ2x1
6B+1S