RUSKI JEZIK STRUKE-NIVOB2.2


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA4x1
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
ZDRAVKO BABIĆ2x1