Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše zamjenice i brojeve kao imensku vrstu riječi i odredi njihove gramatičke kategorije; - odredi vezu i odnos zamjenica prema imenicama i pridjevima; - odredi funkciju pojedinih vrsta zamjenica u rečenici; - odredi funkciju pojedinih vrsta zamjenica u rečenici; - utvrdi sintaksičke funkcije brojeva u spoju sa imenicom; - prepozna vezu predloga i nastavaka imenica u izražavanju prostornih, vremenskih i drugih značenja; - pokaže odnos i značaj predloga u sintaksički različitim djelovima rečenice; - procijeni nivo svog znanja i vještina u oblasti morfologije brojeva, zamjenica i predloga, kao i način kako da dopuni i poboljša svoje znanje i vještine u toj oblasti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija