DIPLOMSKI RAD (RAD IZ GRUPE MATIČNIH PREDMETA)


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ
ANA PEJANOVIĆ
NATALIJA MILIKIĆ
ZDRAVKO BABIĆ