PUS / RUSKA KNJIŽEVNOST I KULTURA SREBRNOG DOBA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz navedenog predmeta, student će moći da: • opiše društveno-istorijske i kulturološke okolnosti u Rusiji kraja 19. i prve polovine 20. vijeka • identifikuje i uporedi najznačajnije poetske škole i predstavnike ruskog modernizma i ruske avangarde, nabroji i interpretira najuticajnije filozofske koncepcije • analizira estetičke, filozofske, sociološke i ideološke slojeve umjetničkih djela • uočava specifične crte fenomena ruske emigrantske književnosti • interpretira književne tekstove i druga umjetnička djela dekodirajući njihove intertekstualne i interdisciplinarne veze sa drugim djelima iz ruske i svjetske kulturne baštine • analizira književne i neknjiževne tekstove različitih žanrova nastale u emigraciji i uočava njihove stilske i formalne karakteristike, koristeći odgovarajući metajezik i književno-teorijska znanja. • samostalno istražuje probleme iz oblasti predmeta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA JOVOVIĆ2x1
1S